Nástěnka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

zápis ze shromáždění konaného 3. října 2018, naleznete v sekci „Dokumenty, zápisy shromáždění“.

Vstup do této záložky je chráněno heslem. Pro heslo je možné si zažádat
na e-mail: svnk@seznam.cz

Výbor SVNK  13.10.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zahájení vytápění v topné sezóně 2018/2019

24. 9. 2018 – Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájila Pražská teplárenská dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných naší společností zajištěno nejpozději v úterý 25.9.2018.

Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat. Naše předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která v případě zvýšení  teplot automaticky zareguluje provozované zařízení (např. uzavření regulačních ventilů) a zajistí tak omezení vytápění. U předávacích stanic, které nejsou provozovány našimi společnostmi, je v případě potřeby primárně nutné kontaktovat jejich provozovatele.

V případě problémů s dodávkami je možné kontaktovat naše dispečinky.

Zdroj: Pražská teplárenská
SVNK     24.9.2018 (adminMH)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozhodnutí o umístění stavby: akce č. 1/4/M63/00- Obnova vodovodních řadů ul. Zengrova, Mylnerovka, Praha 6

  • datum vyvěšení: 13.08.2018
  • datum sejmutí:   29.08.2018
  • informuje: Městská část Praha 6
  • oblast: Odbor výstavby

C.J MCP6 186994 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

zápis ze shromáždění konaného 12. října 2017, naleznete v sekci „Dokumenty, zápisy shromáždění“.

Vstup do této záložky je chráněno heslem. Pro heslo je možné si zažádat
na e-mail: svnk@seznam.cz

Výbor SVNK  19.10.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

dle nařízení vlády č. 91/2010 sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, bude v  našem domě ve dnech 12. a 13. října 2017   prováděna revize komínů.
Podrobný rozpis je na nástěnkách v domě.

Časový harmonogram 2017 vchod 13

Časový harmonogram 2017 vchod 15 a 17

NARIZENI VLADY 91 2010 sb

SVNK     18.9.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zahájení vytápění v topné sezóně 2017/2018

13. 9. 2017 – Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájí Pražská teplárenská dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných naší společností zajištěno nejpozději v sobotu 16.9.2017.

Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat. Naše předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která v případě zvýšení  teplot automaticky zareguluje provozované zařízení (např. uzavření regulačních ventilů) a zajistí tak omezení vytápění. U předávacích stanic, které nejsou provozovány našimi společnostmi, je v případě potřeby primárně nutné kontaktovat jejich provozovatele.

V případě problémů s dodávkami je možné kontaktovat naše dispečinky.

Zdroj: Pražská teplárenská
SVNK     14.9.2017 (adminMH)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

zápis ze shromáždění konaného 15. června 2017, naleznete v sekci „Dokumenty, zápisy shromáždění“.

Výbor SVNK  22.6.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

zápis ze shromáždění konaného 20. dubna 2017, naleznete v sekci „Dokumenty, zápisy shromáždění“.

Výbor SVNK  2.5.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přeje výbor SVNK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení sousedé vlastníci,

prosím, věnujte pozornost tomuto souboru, ve které jsou popsány závady únikových cest
v případě požáru. Tyto závady je nutno neprodleně odstranit. Výbor se dohodl na termínu do 31.12. 2016

Zápis v plném znění je k nahlédnutí v kanceláři SVNK. V případě nejasností nás kontaktujte na níže uvedených číslech, nebo na email: svnk@seznam.cz

Helena Prošková (předseda výboru) tel. 702 071 457
Ing. Dana Holatová (člen výboru) tel. 721 293 170
Mgr. Milan Horák (člen výboru) tel. 725 180 792

zapis-o-pozarni-kontrole-2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci
Na Klimentce

prechodna-uprava-komunikace-na-klimentce

Zdroj: Úřední deska ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Prahy 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

121016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

revize-kominu-2016

NARIZENI VLADY 91 2010 sb
SVNK     22.9.2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čištění komunikace ZENGROVA
 pro den 10.10.2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10.10.2016 proběhne čistění komunikace ZENGROVA v úseku NA MÍČÁNCE – NA KLIMENTCE. Nezapomeňte si přeparkovat svůj vůz. Vyvarujete se tím případným nepříjemnostem.

Zdroj: TSK-INFO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zahájili jsme vytápění

22. 9. 2016 – Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a předpovědi počasí na další dny zahajuje Pražská teplárenská v průběhu čtvrtka 22.9.2016 dodávky tepla pro vytápění.
Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat.
Naše předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která v případě vyšších denních teplot automaticky zareguluje provozované zařízení (např. uzavření regulačních ventilů) a zajistí tak omezení vytápění. V případě problémů s dodávkami je možné kontaktovat příslušný dispečink.
U předávacích stanic, které nejsou provozovány našimi společnostmi, je v případě potřeby primárně nutné kontaktovat jejich provozovatele.

Zdroj: Pražská teplárenská
SVNK     22.9.2016 (adminMH)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pražská teplárenská (včetně PT LPZ, a.s.) přerušuje vytápění

23. 5. 2016 – Dnem 23. 5. 2016 dochází s ohledem na vývoj venkovních teplot k přerušení dodávek tepla pro vytápění.

S ohledem na předpokládaný vývoj venkovních teplot se do konce topného období (31.5.2016) již nepředpokládá jejich obnovení.  V případě dotazů nás prosím kontaktujte na ptas@ptas.cz.

http://www.ptas.cz/cs/o-nas/aktuality-informace/aktualni-informace/prazska-teplarenska-prerusuje-vytapeni-10395/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pozvanka 2016 Miroslav Hladký    předseda výboru SVNK     9.4.2016
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VÁŽENÍ SPOLUVLASTNÍCI,

OD 15. ÚNORA BUDE V NAŠEM DOMĚ ZAHÁJENA REKONSTRUKCE ELEKTRO ROZVODŮ VE SKLEPNÍCH PROSTORÁCH A SUŠÁRNÁCH.
PRAVÁ SUŠÁRNA BUDE VYHRAZENA PRO FIRMU, KTERÁ BUDE REKONSTRUKCI PROVÁDĚT.

Hladký    předseda výboru SVNK     12.2.2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

od 3.1.2016 je v domě na nástěnkách prohlášení ohledně počtu
osob v bytových jednotkách za rok 2015
. Toto prohlášení je potřeba vyplnit do 20.1.2016

Hladký    předseda výboru SVNK     7.1.2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

v neděli  20. prosince  2015  od 15:00 – 18:00 hodin, bude proveden odečet teplotních čidel firmou ISTA.

Za výbor SVNK   Hladký     03.12.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

dle nařízení vlády č. 91/2010 sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, bude v  našem domě ve dnech 2. a 3. prosince 2015   prováděna revize komínů.
Podrobný rozpis je na nástěnkách v domě.

NARIZENI VLADY 91 2010 sb

Za výbor SVNK   Hladký     15.11.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

shromazdeni 181115Miroslav Hladký    předseda výboru SVNK     27.10.2015
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

 od 19.10.2015 bude zahájena oprava fasády nad vchody 13, 15 a 17. Po celou dobu těchto prací dbejte zvýšené opatrnosti, při vycházení z domu.
Oprava fasády potrvá cca. jeden měsíc. Pravá sušárna bude sloužit, jako zázemí pro stavební firmu.

Hladký    předseda výboru SVNK     12.10.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zahájení vytápění

8. 9. 2015 – Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a předpovědi počasí na další dny zahajují Pražská teplárenská a Pražská teplárenská LPZ v průběhu úterý 8. 9. 2015 dodávky tepla pro vytápění.

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. Otopné období je zde definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. V tomto období se dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Zdroj: Pražská teplárenská
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY   (PENB)  je k dispozici
v záložce „dokumenty“.
Vstup do této záložky je chráněn heslem. Pro heslo je možné si zažádat
na e-mail: svnk@seznam.cz

Hladký    předseda výboru SVNK     4.8.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ukonceni dodavek tepla

http://www.ptas.cz/cs/o-nas/aktuality-informace/aktualni-informace/prazska-teplarenska-prerusuje-vytapeni-10293/

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

 tímto Vás neprodleně žádám o vyklizení všech odložených věcí v sušárnách. Termín vyklizení je stanoven do 10.5.2015
Po tomto datu budou odložené věci odstraněny na náklady společenství.
Odkládání starého nábytku do společných prostor je možné pouze
krátkodobě,
a to za souhlasu výboru společenství.

Hladký    předseda výboru SVNK     3.5.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pozvanka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

dovoluji si Vám oznámit, že v našem domě bude provedena výměna
bytových vodoměrů
.

Z tohoto důvodu Vás žádám o zpřístupnění všech bytů  v níže uvedeném termínu a čase.

Dne: 24. 03. 2015  
od:    08.00 hod. do: 10.00 hod.  vchod  13
od:    10.00 hod. do: 12.00 hod.  vchod  15
od:    13.00 hod. do: 15.00 hod.  vchod  17

Čas ukončení prací je pouze orientační, protože závisí na složitosti montáže.
Montáže vodoměrů vždy začínají v horním patře a postupuje se do pater spodních.
Uvedené časové rozpětí je platné pouze za předpokladu optimální přístupnosti, demontáže a montáže.

Hladký    předseda výboru SVNK     24.2.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

vzhledem k neustále otevřeným vstupním dveřím v čísle 17  chci upozornit,
že ten kdo nechává dveře vědomě otevřené, dává tak souhlas ke krádežím v našem domě.

Tímto chováním na sebe dotyčný bere odpovědnost nejen za věci ve společných prostorách,  ale i za potenciální vykradení našich bytů.

Poměrně drahý samozamykací zámek, který je v každých vchodových dveří,
pak postrádá smysl. Volný přístup do našeho domu je neakceptovatelný.

Apeluji na všechny spoluvlastníky,  aby byl dodržován domovní řád, kde je mimo jiné i povinnost vlastníků zavírat vchodové dveře do domu.

Hladký    předseda výboru SVNK     5.2.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

od dnešního dne je v domě na nástěnkách prohlášení ohledně počtu
osob v bytových jednotkách v roce 2014
.

Hladký    předseda výboru SVNK     12.01.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

od dnešního dne je v domě na nástěnkách rozpis stavu bytových vodoměrů.
Prosím 
o zapsání stavu Vašich bytových vodoměrů do 8.1.2015.

Hladký    předseda výboru SVNK     03.01.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zruseni uctu

Za výbor SVNK   Hladký     29.12.2014
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 22.12.2014 bude proveden odečet teplotních čidel firmou ISTA.
Podrobný rozpis časů je na vstupních dveří domu.

Za výbor SVNK   Hladký     17.12.2014
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od 1.12.2014.   do   15.3.2015   je uzavřena venkovní voda u našeho domu.

Za výbor SVNK   Hladký     7.12.2014
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pozvanka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Vážení spoluvlastníci,
z důvodu neprůjezdné ulice Zengrova, bude náš kontejner vyvážen
pouze jednou týdně a to ve středu. Tento režim bude trvat asi tři týdny.

Za výbor SVNK   Hladký     14.10.2014
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Vážení spoluvlastníci, 

Tímto Vás neprodleně žádám o vyklizení všech odložených věcí         v sušárnách.Termín vyklizení je stanoven do 20.10.2014

Za výbor SVNK   Hladký     30.9.2014
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spoluvlastníci,

dle nařízení vlády č. 91/2010 sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, bude v  našem domě ve dnech 9. a 10. října 2014 prováděna revize komínů.

NARIZENI VLADY 91 2010 sb

Za výbor SVNK   Hladký     12.9.2014

************************************************************************************


Vážení spoluvlastníci,

v posledních týdnech se množí případy, že cizí lidé odčerpávají vodu  na venkovních ventilech.

Z tohoto důvodu byly namontovány uzamykatelné ventily. Klíče od venkovních ventilů jsou k dispozici u nástěnky ve vchodu číslo 13 a 17.

Klíče od ventilu zahrada (kontejner) a ventilu  u vchodu č. 13 jsou u nástěnky ve vchodu č. 13

Klíče od ventilu zahrada (východ na zahradu) a ventilu u vchodu č. 17 jsou
u nástěnky ve vchodu č. 17

Za výbor SVNK   Hladký     24.8.2014

*********************************************************************************

10.07.2014
!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!
Vzhledem ke krádežím v našem sousedství, neotevírejte okna ve sklepě!!!

**********************************************************************************

Vážení spoluvlastníci,

dne  26.6.2014  bude v našem  domě  probíhat  oprava  topného  systému. Při této příležitosti bude spoluvlastníkům  nabídnuta možnost nechat si ve svých bytech namontovat na radiátory odvzdušňovací ventily.

Montáž umožní hlavně na začátku topného období nebýt závislý na odvzdušnění v bytech v nejvyšším patře. Montáž odvzdušňovacího ventilu a litinové růžice + práce na jednom tělese  je  400,-kč. Materiál a montáž si bude hradit každý vlastník sám v den montáže.

Tato záležitost byla projednávána na shromáždění spoluvlastníků dne 24.4.2014 a bylo uznáno, že montáž odvzdušňovacích ventilů odstraní každoroční problém vytápění, který se projevuje zejména na začátku každé topné sezony.

Kdo o montáž ventilů nemá zájem, ten se dobrovolně smiřuje s tím, že bude nadále odkázaný na odvzdušnění radiátorů majitelů bytů v posledním patře.

Zjednodušeně řečeno, ani odvzdušnění v nejvyšších patrech Vám na začátku topné sezóny nezaručí plnohodnotné vytápění. K vytápění je potřeba dostatečný tlak v topné soustavě ze strany teplárny, který na začátku topné sezóny nikdy není.  Jedinou možností jak dostat vzduch z radiátorů je odvzdušňovací ventil.

V případě zájmu o tuto montáž, prosím napsat počet kusů ventilů do tabulky na nástěnce v domě.  Nebo poslat e-mail na svnk@seznam.cz

Za výbor SVNK   Hladký     26.5.2014
———————————————————————————————————-

Vážení spoluvlastníci,

 tímto Vás neprodleně žádám o vyklizení všech odložených věcí ve společných prostorách. Jedná se      o prostory ve sklepních částech mezi vchodem č.p. 13, 15 a 17 našeho domu. Dále Vás žádám o vyklizení všech odložených věcí z kolárny ve vchodu č.13

 Kolárná má a bude sloužit pro účel pro který je určena a to jsou kola. Je evidentní, že některá kola nejsou používána. Prosím o posouzení majitele těchto jízdních kol jestli je vhodné aby tato kola blokovala místo. Z tohoto důvodu prosím o viditelnou cedulku /označení/  majitelů kol z následujících důvodů.

 Termín vyklizení je stanoven do 31.5.2014.  Začátkem června budou tyto prostory vyklizeny do objednaného kontejneru již přihlášenými dobrovolníky, kteří mají zájem o využívání kolárny.

  Další společný prostor, pravou  sušárnu budeme řešit v září tohoto roku.

 Za výbor SVNK   Hladký     16.5.2014
———————————————————————————————————-
1.11.2013
!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!
Vzhledem ke krádežím v našem sousedství, neotevírejte okna ve sklepě!!!